Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere

Bestillingsnummer 416

Skader forårsaket av støy på arbeidsplassen er utbredt og rammer et stort antall arbeidstakere. Kontroll av hørselen er viktig for å forebygge arbeidsrelaterte hørselsskader. Denne veiledningen tar sikte på å vise hvordan man i praksis kan gjennomføre overvåkingen av hørselen hos støyeksponerte arbeidstakere i samsvar med kravene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og forskrift om utførelse av arbeid.

Veiledningen er i første rekke ment for bedriftshelsetjenester og andre som foretar hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere.

Sist endret

Veiledning ble sist revidert i desember 2013.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 416
Sist trykket: 15.12.2013
Type: Veiledning
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned

Fulltekst-versjon