Denne siden på andre språk:

Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere

Bestillingsnummer 504
Bokmål

Der flere arbeidsgivere/virksomheter samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, plikter hovedbedriften å samordne verne- og miljøarbeidet.

Skjemaet brukes for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på hvem som er hovedbedrift og hvilke virksomheter samordningen omfatter. Skjemaet fylles ut av hovedbedriften, med opplysninger om hvilke virksomheter som omfattes og aktuelle kontaktpersoner.

Skjemaet er til oppslag på arbeidsplassen til orientering for arbeidstakere, tillitsvalgte og vernepersonellet.

Opplysningene skal kunne dokumenteres på Arbeidstilsynets forlangende.

Elektronisk utgave

Du kan laste ned dette skjemaet til din egen maskin. Om du følger pekerne nedenfor, starter nedlastingen av skjemaet fra Arbeidstilsynets leverandør Signform. Skjemaet finns i både wordformat og i ODF-format, og kan fylles ut på skjermen.

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du få hjelp fra de som har programmert skjemaene: Signform info@signform.no

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Strukturelle endringer i loven gjør at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Dette skjemaet bygget tidligere på bestemmelser i lovens § 15. Riktig henvisning etter ny lov er § 2-2. Den trykte utgaven vil vise til gammel henvisning i noen tid framover. Den elektroniske utgaven er korrekt.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere
Distributør: Gyldendal akademiske ()
Bestillingsnummer: 504
Sist trykket: 01.02.1993
Type: Skjema
Pris: 0 inkl. mva.
Antall: