Denne siden på andre språk:

Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid

Bestillingsnummer 369 E
Bokmål

Det skal sendes en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller dersom den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk, jf. byggherreforskriften § 10.

I de tilfellene der bygg- eller anleggsarbeidet ikke overstiger disse grensene, foreligger det ingen plikt til å sende forhåndsmelding. Skjemaet her skal brukes til forhåndsmeldingen.

Forhåndsmeldingen skal sendes til Arbeidstilsynet senest én uke før arbeidet starter.

Altinn - elektronisk levering via internett

Send inn skjemaet via Altinn:

Altinn er den norske felles internettportalen for elektronisk dialog mellom næringslivet og det offentlige.

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinns brukerservice på telefon: 75 00 60 00 eller e-post: support@altinn.no.

Hvis du har spørsmål rundt utfyllingen av skjemaet så ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på tlf: 73 19 97 00 eller e-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Nettressurser