Denne siden på andre språk:

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Bestillingsnummer 154 B
Bokmål

Alle leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon. Meldingen skal skje på dette skjemaet, som også kan benyttes til å gi melding om skade.

Skjemaet omfatter opplysninger om pasient og arbeidsgiver, yrke, sykdommens art og bakgrunn for sykdommen. Opplysningene blir behandlet konfidensielt og er svært viktige for vårt forebyggende helsearbeid.

Skjemaet sendes til:
Direktoratet for arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim

NB: Dersom du benytter ferdigfrankerte svarkonvolutter fra Arbeidstilsynet, så sender du disse til den påtrykte adressen.

Direktoratet for arbeidstilsynet ønsker å presisere at det kun er leger som skal sende inn dette skjemaet. Dersom meldingen er fullstendig utfylt, får melderen et honorar på 150 kroner. Skade er ikke omfattet av meldeplikten og blir ikke honorert.

Elektronisk utgave

Du kan laste ned dette skjemaet til din egen maskin. Om du følger pekerne nedenfor, starter nedlastingen av skjemaet fra Arbeidstilsynets leverandør Signform. Skjemaet finns i to word-formater og som pdf- og odf-format. 

Word-skjemaene inneholder funksjonalitet som skal gjøre utfyllingen enklere. Dette forutsetter at skjemaet lastes ned med makroer.

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du få hjelp fra de som har programmert skjemaene: Signform info@signform.no

BESTILL TRYKT UTGAVE
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 154 b
Sist trykket: 08.12.2016
Type: Skjema
Pris: 0 inkl. mva.
Antall:

Se også