Denne siden på andre språk:

Søknad til Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke utenlandsk kompetansebevis

Bestillingsnummer 612

For truck, kran og/eller masseforflytningsmaskin


For å kunne bruke et utenlandsk kompetansebevis for truck, kran og/eller masseforflytningsmaskin i Norge, må Arbeidstilsynet ha gitt tillatelse til dette, jf. forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-2 og 10-3, og forskrift om administrative ordninger §§ 9-1 og 9-2.

Veiledning om utfylling og mer informasjon om ordningen finner du på vår faktaside til høyre på denne siden. 

Elektronisk utgave

Du kan laste ned dette skjemaet til din egen datamaskin ved å følge lenken nedenfor.

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du få hjelp ved å sende en epost til info@signform.no

Skjemaet sendes med vedlegg til:
Arbeidstilsynet Midt-Norge
Postboks 4720, Torgard
7468 Trondheim

Sist endret

Skjemaet ble utgitt i april 2013. Trykt utgave er ikke tilgjengelig for bestilling.

Se også