Høringer

Høringer om endringer i regelverket vårt, publiseres i sin helhet på nettet. Alle aktuelle høringer vil til en hver tid stå oppført på denne siden. I hvert tilfelle vil du finne høringsbrevet, oversikt over foreslåtte endringer, høringslister og eventuelle konsekvensutredninger.

I noen tilfeller publiserer vi våre egne høringsuttalelser. Disse finner du via peker til høyre.

Aktuelle høringer

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt alle høringer. Vi gjør oppmerksom på at alle høringer er åpen for andre enn de som er nevnt i høringslisten.

 

---------------------------------

Avsluttede høringer

Følgende høringer i Arbeidstilsynets regi er avsluttet:

Nettressurser