Satsingsområder

Satsinger

Arbeidstilsynets strategier for perioden 2017-2019
 

1. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Mål:

 • Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte virksomheter
 • Styrke Arbeidstilsynets rolle som kunnskapsaktør
 • Styrke samarbeidet med strategiske partnere
 • Videreutvikle et brukervennlig arbeidsmiljøregelverk
 • Gjøre Arbeidstilsynets budskap om godt arbeidsmiljø mer tilgjengelig

2. Bekjempelse av sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet

Mål:

 • Være pådriver for felles innsats
 • Bekjempe kriminelle aktører
 • Bekjempe sosial dumping
 • Engasjere medspillere 

3. Kunnskapsbasert og fremtidsrettet organisasjon

Mål:

 • Videreutvikle risikobaserings- og læringsprosesser
 • Videreutvikle virkemidler og metoder
 • Utvikle Arbeidstilsynets kompetanse på strategisk viktige områder
 • Videreutvikle lederskap og eget arbeidsmiljø
 • Videreutvikle IKT for Arbeidstilsynets kjerneprosesser
 • Sikre riktig utnyttelse av Arbeidstilsynets ressurser

Prosjekter - 2017

Nasjonale prosjekter/satsinger

 • Tilsyn i renholdsbransjen
 • Tilsyn i helse- og sosial
 • Unge arbeidstakere og nye virksomheter
 • Bygg og anlegg
 • Transport
 • Overnatting og servering
 • Varehandel
 • Jordbruk og skogbruk

 

Arbeidstilsynets strategi for 2017-2019 (.pdf)

Arbeidstilsynets målbilde for 2025 (.pdf)