Oversikt over arbeidsskadedødsfall

Her finner du statistikk Arbeidstilsynet har knyttet til arbeidsrelaterte dødsulykker. Statistikken er inndelt i tre kategorier, henholdsvis døde etter næring, døde etter region og døde etter næring og type ulykke. For opplysninger fra tidligere år, se lenke nederst til arkiv.

Statistikk for 2016 (pressemelding, januar 2017)

Statistikk for 2015 (pressemelding, januar 2016)

Statistikk for 2014 (pressemelding, januar 2015)

Kommentarer til statistikken: