Statistikk

Om statistikken:

Statistikker er inndelt i tre kategorier, henholdsvis dødsulykker, sykdom og statistikk fra tilsynsvirksomheten. I tillegg finnes det mange interessante tall og fakta fra Arbeidstilsynets årsrapporter og nyhetsbrevene fra sykdoms- og skaderegisteret.

Oversikt over arbeidsskadedødsfall

Her finner du statistikk Arbeidstilsynet har knyttet til arbeidsrelaterte dødsulykker. 


Oversikt over arbeidsrelaterte sykdommer

Her finner du statistikk Arbeidstilsynet har knyttet til arbeidsrelaterte sykdommer. Statistikken er inndelt i to kategorier, henholdsvis sykdommer etter næring og sykdommer etter hoveddiagnose.


Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

Her finner du statistikk over Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i perioden 2010-2015.

Rapporter og nyhetsbrev:

Se også oversikt over Arbeidstilsynets rapporter

Nyhetsbrev fra Arbeidstilsynets sykdom- og skaderegister: