Kontakt oss

Arbeidstilsynet - 73 19 97 00

Åpningstider sentralbord: 08:00 - 15:45
Åpningstider svartjenesten: 08:00 - 15:30 

Tast 1: For generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter (Arbeidstilsynets svartjeneste)
Tast 2: Arbeidstilsynets sentralbord
Tast 3: Ved varsling av alvorlig ulykke (prioritet i kø)


Varsling av alvorlig ulykke: 73 19 97 00 (tast 3)
For varsling av ulykke utenom kontortid: Se listen

Tips Arbeidstilsynet

Her kan du tipse oss om kritikkverdige forhold tips.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet vurderer alle meldinger, og om disse skal følges opp med tilsyn. Vi kan ikke alltid følge opp tips umiddelbart. Ved overhengende fare for liv og helse bør politi kontaktes.

Les mer om hvordan Arbeidstilsynet håndterer tips

Kontakt på e-post

Generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter sendes svartjenesten@arbeidstilsynet.no

E-posthenvendelser som skal saksbehandles av Arbeidstilsynet sendes post@arbeidstilsynet.no. Dette gjelder dokumenter som er underlagt journalføringsplikt, f.eks. tilsynssaker, søknader, godkjenninger og dispensasjoner. Vi ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger sendes per post. Se postadresser under.

Har du innspill til nettsidene, send e-post til internett@arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet behandler e-post på linje med annen post, men vil i tråd med eForvaltningsforskriften § 6 snarest informere avsender om at e-posten er mottatt.

Skal du sende brev til Arbeidstilsynet?

All post til Arbeidstilsynet sendes til:
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim

Arbeidstilsynet vil selv videreformidle henvendelsene elektronisk til nærmeste regionkontor. Vær oppmerksom på at alle andre oppgitte adresser er besøksadresser og ikke postadresser.

Elektronisk postjournal

Arbeidstilsynets postjournal er tilgjengelig elektronisk via www.oep.no

Arbeidstilsynet har egne arkivdeler for tips, forhåndsmeldinger og etatens personalmapper. Disse arkivdelene publiseres ikke på oep.no

Presse- og mediehenvendelser

Per Olav Hernes, tlf. 976 19 673


Enheter i Arbeidstilsynet

NettsideAdresseTelefonE-post
Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus
Prinsens Gate 1
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 97 00

Direktoratet for
arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet Oslo Stenersgata 1d
Oslo
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 97 00 

Arbeidstilsynet 
Oslo

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Dronningens Gate 1
Moss
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 97 00

Arbeidstilsynet 
Østfold-Akershus
Arbeidstilsynet Sør-Norge

Gjerpensgate 20
Skien
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 97 00

Arbeidstilsynet 
Sør-Norge
Arbeidstilsynet Indre Østland Vangsvegen 73
Hamar
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 97 00

Arbeidstilsynet 
Indre-Østland
Arbeidstilsynet Vestlandet

Gulatingsplass 1 (inngang
Rådhusgt.), Bergen
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 97 00

Arbeidstilsynet
Vestlandet
Arbeidstilsynet Midt-Norge Kongens Gate 60
Trondheim
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 97 00

Arbeidstilsynet
Midt-Norge
Arbeidstilsynet Nord-Norge Stortorget 2 - Fiskarnes hus,
Tromsø
Postadresse: Postboks
4720 Torgard,
7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 97 00

Arbeidstilsynet
Nord-Norge

Dersom du har henvendelser om etatsovergripende spørsmål, overordnede spørsmål, klager på avgjørelser med mer kan du kontakte Direktoratet for arbeidstilsynet.

Se også: Kontaktinformasjon, hovedoppgaver og ansvar for direktoratet

Om bruk av e-post:

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.