• Forsiden
  • Du søkte etter: arbeidsavtale

Skriftlig arbeidsavtale

Faktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om skriftlige arbeidsavtaler. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av varighet og om det er fast eller midlertidig stilling. Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale.

Skriftlig arbeidsavtale: Her finner du alt du trenger å vite!

Resultat 1-10 av 19.
Faktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om skriftlige arbeidsavtaler. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av varighet og om det er fast eller midlertidig stilling. Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeid
Faktaside: En endringsoppsigelse er en oppsigelse av arbeidsavtalen i forening med tilbud om ny avtale på endrede betingelser.
Faktaside om midlertidig ansettelse. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det vil si at arbeidsavtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene i arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven åpner for at man i en del tilfeller kan ansettes
Faktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om feriepenger. Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Alle arbeidstakere har rett til feriepenger.
Ofte stilte spørsmål om røyking på arbeidsplassen til Arbeidstilsynet. Alle har krav på eit røykfritt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet, også for at ingen vert utsett for røyk på arbeidsplassen.
Spørsmål om arbeidstid som Arbeidstilsynet ofte får. Her finnes informasjon om generell arbeidstid, unntak fra reglene og spesielle regler som gjelder for for eksempel natt-, kvelds- og helgearbeid.
8. Faktaside: Lønn - [text/html]
Her finner du informasjon om reglene for lønn i Norge. Siden inneholder temaer som minstelønn, tariffavtaler, lønnsslipp, når lønnen skal utbetales og prestasjonslønn/akkord.
Omhandler solidaransvar som innebærer at den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter.
Spørsmål om fleksibel arbeidstid som Arbeidstilsynet ofte får. Det finnes egne regler om fleksibel arbeidstid. Informasjon blant annet om hvordan man går fram og hva man gjør ved tvister.
Resultatsider:  << Forrige 1 2 Neste >>
 

 

Sorter treff etter: