Oversikt over lover

Arbeidstilsynet har forvaltningsansvar med tilsyn og informasjon i forhold til flere lover. Listen nedenfor gir adgang til en kort beskrivelse av disse lovene, gratis tilgang på teksten og annet relevant materiale, samt  mulighet for bestilling av trykte versjoner der dette finnes.