EØS-direktiver i vårt regelverk

Det foregår et kontinuerlig arbeid med tilpasning av regelverket innenfor EØS-området. Denne siden gir en kronologisk oversikt over direktiver som er gjennomført i våre forskrifter.

Direktiver på norsk og engelsk

Utenriksdepartementet har publisert oversatte direktiver på Internett. Basen inneholder norske oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Det mulig å søke i fritekst og på selex-nummer, og du finner en generell lenke til systemet i rammen til høyre. Vi har laget direktelenker til direktiver som er gjennomført i vårt regelverk i oversikten nedenfor.

Det er også mulig å følge lenker til engelsk fulltekstvisning av direktivene. Du kan velge å skifte til andre EU-språk via en meny øverst til høyre i dokumentene som kommer opp.

Rammedirektivet - EU sin arbeidsmiljølov

EUs såkalte «rammedirektiv» - Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work - tilsvarer langt på vei vår egen arbeidsmiljølov