Arbeidstilsynets årsrapporter

Arbeidstilsynets årsrapport

Rapporten forteller om hva Arbeidstilsynet har gjort for å bidra til god forebygging og godt arbeidsmiljø i norske virksomheter.

Sist utgitt er årsrapport for 2016. Denne kan lastes ned i pdf-format via lenke til høyre.

Felles årsrapport for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er et av tiltakene å utvide det regionale og lokale samarbeidet mellom etatene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber etter en felles overordnet handlingsplan som gir prinsipper og mål for samarbeidet og felles tiltak.

Felles årsrapport 2016: Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten - styrket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet

Felles årsrapport 2015: Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten - styrket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. 

 

Last ned