Rapporter

Arbeidstilsynets
KOMPASS-serie

KOMPASS-serien skal bidra til kunnskapsutvikling og stimulere til økt interesse for arbeidsmiljø.

KOMPASS-Tema er en rapportserie som belyser aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet. Rapportserien formidler aktuell forskning og erfaringsbasert kunnskap fra Arbeidstilsynets utadrettede virksomhet.

KOMPASS-Info formidler fagstoff om ulike arbeidsmiljøtema på en kortfattet måte.

Arbeidstilsynet har en egen serie for kunnskapsformidling kalt KOMPASS. Her finnes også rapporter fra tilsynsprosjekter. Vi gir også ut rapporter i forbindelse med utredninger og utarbeiding av kunnskapsunderlag for ulike tema.

Arbeidstilsynet lyser også ut forsknings- og utviklingsprosjekter til eksterne forskningsinstitusjoner, og sluttrapportene fra disse publiseres her. 

KOMPASS-rapporter

KOMPASS-Tema:

KOMPASS Tema nr. 8 - 2016: Ulykker i bygg og anlegg i 2015

KOMPASS Tema nr. 7 - 2016: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø - Oslo i tall

KOMPASS Tema nr. 6 - 2016: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø - Nord-Norge i tall

KOMPASS Tema nr. 5 - 2016: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø - Vestlandet i tall

KOMPASS Tema nr. 4 - 2016: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø - Sør-Norge i tall

KOMPASS Tema nr. 3 - 2016: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø - Østfold og Akershus i tall

KOMPASS Tema nr. 2 - 2016: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø - Indre Østland i tall

KOMPASS Tema nr. 1 - 2016: Dødsfall og personskader som følge av vold og trusler i norsk landbasert arbeidsliv

KOMPASS Tema nr. 4 - 2015: Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder

KOMPASS Tema nr. 3 - 2015: Arbeidsskadedødsfall i Norge. Utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsakssammenhenger i fire næringer

KOMPASS Tema nr. 2 - 2015: Hva melder legene?

KOMPASS Tema nr. 1 - 2015: Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn mot sosial dumping

Kompass Tema nr. 4 - 2013: Tilstandsanalyse i bygg og anlegg 

KOMPASS Tema nr 3 - 2013: Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012

KOMPASS Tema nr 2 - 2013: Slik skjedde dødsulykkene 2012

KOMPASS Tema nr 1 - 2013: Manglende riskovurdering og alvorlige arbeidsulykker

Kompass Tema nr 4 - 2012: Funksjonshemmedes situasjon i arbeidslivet

KOMPASS Tema nr 3 - 2012: Analyse og vurdering av arbeidsmiljøtilstanden: Et kunnskapunderlag til ny strategisk plan for Arbeidstilsynet 2013-2012

KOMPASS Tema nr 2 2012: Arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere

KOMPASS Tema nr 1 2012: En analyse av unge arbeidstakeres situasjon i arbeidslivet

KOMPASS-Info:

Kompass INFO nr 1 2014 - Arbeidsrelatert stress

KOMPASS INFO nr 2 2013 - Unge kvinner i arbeidslivet

KOMPASS INFO nr 1 2013 - Kommunale mellomledere

KOMPASS INFO nr 2 2012: Allmennlegetjenesten - arbeidsbetingelser og helsebelastninger

KOMPASS INFO nr 1 2012: Tannhelsetjenesten - arbeidsbetingelser og helsebelastninger

Effektvurdering av tilsyn:

Tilsyn gir positiv effekt i virksomhetene - Arbeidstilsynets effektvurderinger av tilsyni perioden 2008-2012

Forskningsrapporter bestilt av Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014 - gjennomført av Fafo (2015)

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien - gjennomført av Fafo/SINTEF (2015)

Forprosjekt: Støvreduksjon ved bergboring - gjennomført av STAMI (2015)

Støy i arbeidslivet - gjennomført av STAMI (2013) 

Status renholdsbransjen 2012 - gjennomført av Fafo (2012)
 

Rapporter fra tilsynsprosjekter:

Oppsummering - inneklimaprosjektet 2010-2012 

Fagrapport - På lag 2011-2012

Oppsummering - Støy 2010-2012

Oppsummering - Arbeid for helse 2010-2012

Oppsummering - Føre var! 2010-2012

Oppsummering - Byggeherre 2010-2012

Oppsummering - Rett start for unge arbeidstakere 2009-2012

Årsrapporter