Presse

Postjournalar

Arbeidstilsynet sine postjournalar er offentlege og er tilgjengelege elektronisk via Offentleg elektronisk postjournal. Sjå www.oep.no.

Merk at Arbeidstilsynet har eigne arkivdelar for tips, førehandsmeldingar og etaten sine personalmapper. Desse vert ikkje publisert på oep.no. 

Kontaktinformasjon

Direktoratet for arbeidstilsynet  

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Pressekontakt: Eva Barth Haakensen 924 43 088
 

 

 

Arbeidstilsynet Oslo

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Regiondirektør Ørnulf Halmrast 917 85 129 
Seniorinspektør Bente Bakke 482 36 246
Seniorrådgiver Eva B. Haakensen 924 43 088 

 

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Regiondirektør Hanne Luthen 918 14 501

 

Arbeidstilsynet Indre Østland 

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Regiondirektør Kjell Haugen 992 51 922

 

Arbeidstilsynet Sør-Norge 

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Regiondirektør Arve Semb Christophersen 930 08 018

 

Arbeidstilsynet Vestlandet 

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Regiondirektør Borghild Lekve 464 49 147

 

Arbeidstilsynet Midt-Norge 

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Regiondirektør Stig Magnar Løvås 974 06 965

 

Arbeidstilsynet Nord-Norge 

KontaktTelefonnummer
Sentralbord 73 19 97 00
Regiondirektør Vigdis Johnsen 400 36 789

 

Pressebilder av ledelsen i Arbeidstilsynet

Nettressurser