Nyheter

Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

13.02.2017
Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015. Hovedmålet var et bredt og varig samarbeid mellom aktører i arbeidslivet og bedre koordinering mellom offentlige etater.

Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering

03.02.2017
Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Nr. 1 - 2017

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

02.02.2017
Rapportering av vold og trusler i arbeidslivet har økt de senere årene. Denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister tar for seg legemeldte skader som følge av vold og trusler på arbeid.

Nye maler for arbeidsavtaler

01.02.2017
Mal for standard arbeidsavtale er revidert og tilgjengelig på sju språk.

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

31.01.2017
Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går.

25 arbeidsskadedødsfall i 2016

25.01.2017
Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.

Europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader

16.01.2017
I 2017 gjennomføres et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier, utvidede sikkerhetsdatablader. I Norge vil Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomføre tilsynene.

Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter for tilsyn?

10.01.2017
Arbeidstilsynet har en ny strategi som virker fra 1. januar 2017. I denne strategien er satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet tydeliggjort sterkere enn tidligere. For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

06.01.2017
Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Borghild Lekve konstitueres som direktør

01.01.2017
Fra 1. januar og fram til den nye direktøren, Trude Vollheim Webb starter ca. 1. mars, er Borghild Lekve konstituert som direktør for Arbeidstilsynet.

Ny utgave av legers meldeskjema om arbeidsrelatert sykdom eller skade

07.12.2016
Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Ny direktør i Arbeidstilsynet

02.12.2016
Kongen i statsråd har oppnevnt Trude Vollheim Webb som ny direktør i Arbeidstilsynet.

Høring: Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

29.11.2016
Forslag til forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er sendt på høring av DSB i samråd med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet

18.11.2016
Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.

Ny rapport om tilsyn med vold og trusler i kriminalomsorgen:

Avvik hos tre av fire enheter

16.11.2016
Tre av fire virksomheter i kriminalomsorgen har fått krav om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler. Det kommer frem etter at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i nesten alle landets fengsel og friomsorgskontor.

Fortsatt ledige plasser på renholdsseminar

15.11.2016
Å bruke standardkontrakter er et godt utgangspunkt for et godt, lovlig og profesjonelt samarbeid mellom renholdsfirma og den som skal kjøpe en renholdstjeneste. Den 25. november er dette tema når Standard Norge, i samarbeid med Virke, NHO Service og Arbeidstilsynet, inviterer til seminar i Trondheim.

Ny kampanje: Mamma presenterer

11.11.2016
Utenlandske transportsjåfører er overrepresentert på ulykkesstatistikken og har ofte dårligere arbeidsforhold enn sine norske kolleger. Treparts bransjeprogram transport ønsker å bedre situasjonen med kampanjen «Mamma presenterer».

Unge om fremtidens arbeidsliv: Trygghet og forutsigbarhet viktigere enn karrierejag

08.11.2016
Arbeidslivet er i endring. Automatisering og digitalisering vil føre til at mange arbeidplasser forsvinner og at nye kommer til. En fersk undersøkelse blant fremtidens arbeidstakere viser at en forutsigbar arbeidssituasjon og et trygt og sikkert arbeidsmiljø er viktigere for dem enn å gjøre karriere.

Auka kapasitet for tvisteløysingsnemnda

01.11.2016
Kongen i statsråd har valt ny tvisteløysingsnemnd etter arbeidsmiljølova for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2019. Talet på faste medlemer er auka frå tre til ni personar.

Ny rapport om bygg og anlegg:

Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

01.11.2016
Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

150 år siden Betzy Kjelsberg ble født

01.11.2016
1.november er det 150 år siden den første kvinnelige fabrikkinspektøren, Betzy Kjelsberg, ble født. Hun var en rikskjendis og et unikum av en person. I tillegg til å gjennomføre tilsyn, var hun en banebrytende veileder, påvirket helselover og drev utstrakt samarbeid med mange organisasjoner.

Seminar om seriøsitet i renholdsbransjen

01.11.2016
Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker?

Ny strategi forsterker Arbeidstilsynets innsats innen forebygging og mot arbeidslivskriminalitet

18.10.2016
I perioden 2017 til 2019 skal Arbeidstilsynet satse mer på veiledning i den seriøse delen av arbeidslivet og sørge for at virksomhetene fortsatt prioriterer HMS i et forebyggende perspektiv. I samme periode prioriterer også Arbeidstilsynet innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Workshop: Arbeidstid – helse og sikkerhet

18.10.2016
Arbeidstilsynet inviterer til workshop 9. november 2016. Tema er arbeidstid og arbeidstidens betydning for helse og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen. Det er gratis å delta.

Ny faktaside om sikker stans av maskiner ved vedlikehold

17.10.2016
Arbeidstilsynet har lansert nettsiden Sikker stans av maskiner - «lås og merk». Nettsiden er rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere som planlegger og utfører vedlikehold på maskiner.

Frokostseminar 26. oktober: Gode arbeidsplasser for fremtiden

04.10.2016
Hvordan skal du rigge arbeidsplassen din for fremtidens arbeidsliv? Meld deg på frokostseminar onsdag 26. oktober.

Ledige plasser - seminar innen godstransport

28.09.2016
Det er ledige plasser til seminaret «Godt HMS-arbeid lønner seg» i Trondheim 6. oktober for arbeidsgivere og ansatte innen godstransport.

3000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen

26.09.2016
8 av 10 virksomheter har fått en eller flere reaksjoner fra Arbeidstilsynet etter tilsynene. - Det er altfor mange arbeidsgivere som ikke følger de helt grunnleggende reglene i arbeidslivet. De må ta det ansvaret de har for å tilby sine ansatte trygge, gode og lovlige arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim

01.09.2016
I dag åpnet Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Trondheim. Senteret er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Workshop: Sprengstoff og eksplosjonsfare

31.08.2016
Arbeidstilsynet inviterer til workshop tirsdag den 11. oktober i Trondheim. Workshopen skal bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikkerhet ved bruk av sprengstoff i anleggsnæringen. Det er gratis å delta.

Transportkonferanse:

Godt HMS-arbeid lønner seg!

18.08.2016
Arbeidsgivere og ansatte i godstransportvirksomheter inviteres til seminar for å diskutere og lære mer om arbeidsmiljøarbeid og regelverk

Eldre nyheter
Finn nyheter fra følgende kategorier:
Arbeidsrelatert sykdom
Arbeidstilsynet
HMS
Kampanje
Pressemelding
Publikasjon
Regelverk
Statistikk