Nyheter

Landsomfattende aksjon i bygge- og anleggsbransjen i månedsskiftet mai/juni

Flere gebyr skal bidra til færre fallulykker

25.05.2017
I uke 22 og 23 gjennomfører Arbeidstilsynet en aksjon over hele landet på arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen. - Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.

Kriminelle skal bort fra markedet

11.05.2017
Brennpunkt setter søkelys på hvordan kriminelle aktører utnytter utenlandske arbeidstakere i programmet «Prisen for en ren bil». Et viktig tema som også står høyt på Arbeidstilsynets dagsorden.

Strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

10.05.2017
Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover.

Vil du bli med og teste Arbeidstilsynets nye nettsider?

10.05.2017
Vi trenger arbeidstakere, arbeidsgivere, verneombud og ansatte som jobber i BHT og med HMS-spørsmål. Du trenger ikke kjenne til innholdet på dagens nettsider.

Mer enn 1000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

28.04.2017
20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

Fagdag om varsling i Stavanger

26.04.2017
Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til en egen fagdag om varsling onsdag 31. mai 2017 i Stavanger.

– Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering

24.04.2017
Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i brann og feiervesen i 2016, og tre av fire virksomheter fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk.

Seminar for bedriftshelsetjenester i Midt-Norge

20.04.2017
Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer bedriftshelsetjenester til dagsseminarer i Trondheim og Ålesund.

Økende pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

20.04.2017
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Dette er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før.

Invitasjon til seminar: Transport og trygghet - ta styringen på oppdraget

04.04.2017
Velkommen til seminar om oppdragsgivers ansvar i transportoppdraget. Seminaret arrangeres hos Skatt øst i Oslo, den 3. mai 2017.

Jobber videre for en skadefri bygg- og anleggsnæring

21.03.2017
Nylig signerte partene i "Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring" en oppdatert versjon av charteret, og det er laget ny tiltaksplan for 2017-18.

Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen - seminar 6. april

17.03.2017
Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.

Lanserer ny registreringsløsning for data fra luftmålinger

16.03.2017
STAMI har i samarbeid med partene og tilsynsmyndighetene utviklet et nytt verktøy for å registrere data fra luftmålinger på norske arbeidsplasser.

Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

15.03.2017
Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet.

Nye temaveiledere til storulykkeforskriften

13.03.2017
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag publisert to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Krav til databriller for ansatte i varehandelen

07.03.2017
Kan ansatte i butikker som daglig arbeider foran et kassaapparat med dataskjerm ha krav på synsundersøkelse og databriller?

Årsrapport fra de regionale verneombudene

07.03.2017
Årsrapporten fra 2016 viser at de 12 regionale verneombudene har vært i kontakt med over 1500 virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold.

Alt på det rene?

28.02.2017
Minst 235 000 norske hjem gjøres jevnlig rent av innleid vaskehjelp. Denne vaskehjelpen kan være grovt utnyttet, og i verste fall være et offer for tvangsarbeid og menneskehandel.

Forventinger fra ny direktør i Arbeidstilsynet til NHO

23.02.2017
Tusen takk til NHO for utfordringen jeg fikk da jeg ble utnevnt som ny direktør i Arbeidstilsynet i begynnelsen av desember. Det er spennende at NHO er offensive og stiller krav til meg fra første dag.

Ny rapport om vold og trusler i barnevernet:

– Barnevernet undervurderer risikoen ved alenearbeid

21.02.2017
Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i barnevernet og mer enn halvparten av institusjonene har fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler. Det er flest mangler knyttet til arbeidsgivers vurdering av risiko for vold og trusler ved alenearbeid.

Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

13.02.2017
Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015. Hovedmålet var et bredt og varig samarbeid mellom aktører i arbeidslivet og bedre koordinering mellom offentlige etater.

Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering

03.02.2017
Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Nr. 1 - 2017

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

02.02.2017
Rapportering av vold og trusler i arbeidslivet har økt de senere årene. Denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister tar for seg legemeldte skader som følge av vold og trusler på arbeid.

Nye maler for arbeidsavtaler

01.02.2017
Mal for standard arbeidsavtale er revidert og tilgjengelig på sju språk.

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

31.01.2017
Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går.

25 arbeidsskadedødsfall i 2016

25.01.2017
Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.

Europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader

16.01.2017
I 2017 gjennomføres et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier, utvidede sikkerhetsdatablader. I Norge vil Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomføre tilsynene.

Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter for tilsyn?

10.01.2017
Arbeidstilsynet har en ny strategi som virker fra 1. januar 2017. I denne strategien er satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet tydeliggjort sterkere enn tidligere. For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

06.01.2017
Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Borghild Lekve konstitueres som direktør

01.01.2017
Fra 1. januar og fram til den nye direktøren, Trude Vollheim Webb starter ca. 1. mars, er Borghild Lekve konstituert som direktør for Arbeidstilsynet.

Ny utgave av legers meldeskjema om arbeidsrelatert sykdom eller skade

07.12.2016
Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Eldre nyheter
Finn nyheter fra følgende kategorier:
Arbeidsrelatert sykdom
Arbeidstilsynet
HMS
Kampanje
Pressemelding
Publikasjon
Regelverk
Statistikk