Nyheter

Ny rapport om tilsyn med vold og trusler i kriminalomsorgen:

Avvik hos tre av fire enheter

16.11.2016
Tre av fire virksomheter i kriminalomsorgen har fått krav om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler. Det kommer frem etter at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i nesten alle landets fengsel og friomsorgskontor.

Årsrapport for 2013

14.08.2014
I 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet nesten 16 000 tilsyn. - Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å bidra til at folk er like friske når de drar fra jobb som da de kom, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Ny rapport om personskader

28.05.2014
I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet presenteres for første gang en samlet oversikt over personskader i Norge, inkludert arbeidsskader.

Unge spesielt utsatt på jobb:

1 av 4 omkomne under 27 år

04.07.2013
27 personer har mistet livet på jobb i løpet av de seks første månedene av 2013. Sju av disse var under 27 år.

Arbeidstilsynets årsrapport 2012

På jobb for et godt arbeidsliv

01.05.2013
Årsrapporten gir et tilbakeblikk på 2012 i tekst, bilder og video. Utenlandske arbeidstakere, Iegers arbeidstid og dårlig inneklima er noen tema som er omtalt i rapporten.

Pressemelding

- Det syndes aller mest mot det som gjelder absolutt alle

05.02.2013
Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. I 2012 ble det gitt nesten 10 000 reaksjoner fordi arbeidsgiver ikke har det mest elementære på stell.

Fleire utanlandske statsborgarar omkom på jobb i 2012

30.01.2013
Kvar femte person som døydde på jobb i 2012 var frå utlandet. Arbeidstilsynet har dei seinare åra sett at utanlandske arbeidstakarar er meir utsette for farar samanlikna med andre sysselsette.

Fra fagbladet Arbeidervern:

Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

18.12.2012
Kvinners sykefravær er høyere enn menns, og forskjellene har vært økende. Overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet mener at sykefraværet lar seg forklare med de samme faktorene som Statistisk sentralbyrå rutinemessig bruker når de spår kommende års fravær.

Rapport fra Arbeidstilsynet:

Slik skjedde dødsulykkene i 2010

11.04.2011
I en ny rapport har Arbeidstilsynet sammenstilt alle arbeidsskadedødsfall i 2010, og presenterer en beskrivelse av hendelsesforløp, omstendigheter og årsaksforhold for hver enkelt ulykke. For enkelte saker er også rettslig etterspill omtalt.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 2 – 2010:

Oppfølging av meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2009

29.04.2010
I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du blant annet lese om hvordan Arbeidstilsynet følger opp legers meldinger om arbeidsrelatert sykdom.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 1 - 2010:

Viktig med oppfølging av luftveislidelser

04.02.2010
I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du blant annet lese om hvordan Arbeidstilsynet følger opp legers meldinger om arbeidsrelatert sykdom, Arbeidstilsynets KOLS-strategi, og om arbeidsskadedødsfall i 2010.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 4 2009:

Vold og trusler i arbeidslivet

26.11.2009
I denne utgaven av nytt fra Arbeidstilsynets sykdom og skaderegister kan du lese om vold og trusler i arbeidslivet. Det ses blant annet på sammenhengen mellom vold og trusler og psykiske ettervirkninger.

Frå fagbladet Arbeidervern:

Har homofile og lesbiske fått det betre i arbeidslivet dei siste ti åra

17.09.2009

Arbeidstakarorganisasjonane har jobba aktivt for å endre både haldningar og diskriminerande lover. Berre ny forsking kan stadfeste om haldningskampen har lukkast.


Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 3 - 2009:

Mangelfull registrering av arbeidsskadedødsfall

01.07.2009

I denne utgaven kan du blant annet lese om en ny studie om registrering av arbeidsskadedødsfall i Norge. Studien viser at Arbeidstilsynets register ikke er komplett. I perioden 2000-2003 var det 43 arbeidsskadedødsfall som ikke ble fanget opp i Arbeidstilsynets register.


Arbeidstilsynet med aksjon for unge arbeidstakere

22.06.2009

I perioden 22. juni til 5. juli går inspektører i hele landet ut på tilsyn i virksomheter som har en høy andel unge arbeidstakere.


Likestillingsombudet:

Flest klager på diskriminering av gravide

15.06.2009

13 prosent av alle klagene til Likestillingsombudet dreier seg om foreldrepermisjon og diskriminering.


Sveising og varmt arbeid:

Åtti prosent bryter arbeidsmiljøloven

10.06.2009

Arbeidsmiljøet for dem som utfører sveising og annet varmt arbeid er ikke bedret nevneverdig de siste sju åra. Konsekvensen er at arbeidstakere fortsatt blir syke av giftig røyk og støv, og lider en for tidlig død.


Tilsyn med kjemikalier i renholdsbransjen

Dårlig informasjon om helseskadelige rengjøringsmidler

29.05.2009

Arbeidstilsynet førte 26. og 27 mai 2009 tilsyn med 162 virksomheter i renholdsbransjen. Opp mot 30 prosent av virksomhetene gir mangelfull informasjon til de ansatte om kjemikaliene de er utsatt for i sitt daglige arbeid. Det ser også ut til at rundt 40 prosent av de helsefarlige kjemikaliene som er kontrollert er feilmerket.


Fra Statens arbeidsmiljøinstitutt

Stor kartlegging av arbeidsmiljø i norske virksomheter

27.05.2009

Prosjektet «Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet» skal fremskaffe ny kunnskap om hvilke arbeidsrelaterte forhold som har betydning for helse og deltakelse i arbeidslivet.


Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 1 - 2009

Allergi etter arbeid i dyrestall

25.03.2009

I denne utgaven av Nytt fra arbeidstilsynets sykdom og skaderegister kan du blant annet lese om arbeidssskadedødsfall i 2008, samt hvordan Arbeidstilsynet har fulgt opp legers meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2008.


32 døde i arbeidsulykker hittil i år

03.07.2008
I løpet av første halvår 2008 er 32 dødsfall som følge av arbeidsskade registrert av Arbeidstilsynet.

Vil du lese nyheter fra Arbeidstilsynet når de kommer ut?

18.06.2008

Synes du det er vanskelig å følge med på nyheter og informasjon fra Internett, når det kommer sporadisk? Med RSS fra Arbeidstilsynet holder du deg oppdatert på det siste innen HMS og arbeidsmiljø.


Pressemelding:

31 døde i arbeidsulykker i 2006

24.01.2007
– Antall døde i arbeidsulykker i år er det laveste vi noensinne har registrert, men fremdeles er tallet dessverre alt for høyt. Som tidligere år er særlig bygg- og anleggsvirksomhet spesielt utsatt, der hele ni personer omkom i fjor, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Statistikk for første halvdel av 2006:

22 dødsfall etter arbeidsulykker

03.07.2006
Statistikken over dødsfall som følge av arbeidsulykker for første halvdel av 2006 er nå klar. Arbeidstilsynet har fått melding om 22 dødsfall etter arbeidsulykker hittil i år. Dette er fem flere enn på samme tid i fjor.

Fem dødsulykker i januar

10.02.2006
Fem personer omkom i arbeidsrelaterte dødsulykker i januar i år, mot to i tilsvarende periode i 2005. To av ulykkene skjedde innfor bygge- og anleggsvirksomhet.

Pressemelding:

48 døde i arbeidsulykker i 2005

26.01.2006
- 2005 var et dystert år når det gjelder tallet på dødsulykker i arbeidslivet, spesielt for landbruk og bygg og anlegg, sier den nye direktøren for Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. Totalt omkom 48 personer i arbeidsulykker i 2005. Dette er 10 flere enn i 2004, og 13 prosent høyere enn snittet for perioden 2001-2005.

13 nye dødsulykker i arbeidslivet i sommer

13.08.2003
Ved utgangen av juni måned meldte Arbeidstilsynet om 17 dødsulykker i arbeidslivet i 1. halvår 2003. I løpet av sommeren er det skjedd ytterligere 13 dødsulykker. - Arbeidstilsynet ser svært alvorlig på situasjonen, sier direktør Ivar Leveraas.

Dødsulykker i arbeidslivet i 2002

21.01.2003
Totalt omkom 39 personer i arbeidsulykker i 2002*. Antall arbeidsulykker ligger omtrent på samme nivå som i 2001 da det var 37 omkomne. - Fem personer døde som følge av arbeidsulykker innen jord- og skogbruk, men for første gang på 50 år har vi ikke registrert dødsulykker med traktor i landbruket, sier direktør i Arbeidstilsynet Ivar Leveraas.

Finn nyheter fra følgende kategorier:
Arbeidsrelatert sykdom
Arbeidstilsynet
HMS
Kampanje
Pressemelding
Publikasjon
Regelverk
Statistikk