Nyheter

HMS-seminar for godstransportvirksomheter

21.08.2017
Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift. Delta på seminar 28. september (Oslo) eller 26. oktober (Bergen).

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

21.08.2017
Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage, viser en ny rapport.

– Sjekk at maskinen har bruksanvisning og dokumentasjon

17.08.2017
Løfteutstyr og løfteinnretninger som blir produsert, mangler ofte fullstendige bruksanvisninger og annen dokumentasjon. - Dette kan gå på sikkerheten løs, og det må kjøpere og brukere av utstyret være klar over, sier sjefingeniør Bjørn Lerstad i Arbeidstilsynet.

Sjekk oppblåsbare redningsvester jevnlig

09.08.2017
Arbeidstilsynet advarer mot arbeidsulykker som kan skje ved at oppblåsbare redningsvester ikke fungerer når man faller i vannet. Utfordringen gjelder blant annet for arbeidstakere i havbruksnæringen.

Ny forskrift om arbeidstid for avlastere

09.08.2017
Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskrift om arbeidstid for avlastere. Forskriften åpner for en utvidelse av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider som avlastere, slik at det er mulig å arbeide som avlaster i tillegg til en annen stilling i samme virksomhet.

Utlysning: treårig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv i Norden

12.07.2017
Nordisk ministerråd utlyser treårig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv i Norden.

Fra Arbeids- og sosialdepartementet:

Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

06.07.2017
Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.

Skolen må sette vold og trusler på dagsorden

28.06.2017
Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og skriver om omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet. Et viktig tema som skolene og skoleledelsen i enhver kommune må sette på dagsorden.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

27.06.2017
I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 %), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 %).

HMS-seminar for godstransportvirksomheter

23.06.2017
Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift. Delta på seminar 28. september (Oslo) eller 26. oktober (Bergen).

Ny veileder skal bidra til tryggere godstransport på vei

20.06.2017
Hva må transportbestillere følge av regelverk, og hva er det i tillegg lurt å tenke på for å sikre at både gods og sjåfør kommer trygt frem til avtalt tid? En ny veileder skal gjøre dette arbeidet lettere for transportbestillere.

Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling

19.06.2017
Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

Arbeidstilsynet kontrollerte 336 virksomheter under aksjon mot farlig arbeid i høyden

Stanset arbeidet på 2 av 5 byggeplasser

16.06.2017
132 av de 336 kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse under Arbeidstilsynets aksjon i bygge- og anleggsbransjen. Over 50 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

5 viktige tips til alle som skal ut i sommerjobb

15.06.2017
Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb. – Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb, råder Arbeidstilsynet.

Ny digital veileder til storulykkeforskriften

12.06.2017
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert en ny digital veileder til storulykkeforskriften på dsb.no.

Nytt krav om elektroniske oversiktslister

12.06.2017
Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk. Oversiktslisten skal også inneholde HMS-kortnummeret for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen.

Nye minstelønnsatser

02.06.2017
Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring

29.05.2017
Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring i dag.

Landsomfattende aksjon i bygge- og anleggsbransjen i månedsskiftet mai/juni

Flere gebyr skal bidra til færre fallulykker

25.05.2017
I uke 22 og 23 gjennomfører Arbeidstilsynet en aksjon over hele landet på arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen. - Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.

Kriminelle skal bort fra markedet

11.05.2017
Brennpunkt setter søkelys på hvordan kriminelle aktører utnytter utenlandske arbeidstakere i programmet «Prisen for en ren bil». Et viktig tema som også står høyt på Arbeidstilsynets dagsorden.

Vil du bli med og teste Arbeidstilsynets nye nettsider?

10.05.2017
Vi trenger arbeidstakere, arbeidsgivere, verneombud og ansatte som jobber i BHT og med HMS-spørsmål. Du trenger ikke kjenne til innholdet på dagens nettsider.

Strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

10.05.2017
Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover.

Mer enn 1000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

28.04.2017
20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

Fagdag om varsling i Stavanger

26.04.2017
Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til en egen fagdag om varsling onsdag 31. mai 2017 i Stavanger.

– Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering

24.04.2017
Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i brann og feiervesen i 2016, og tre av fire virksomheter fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk.

Seminar for bedriftshelsetjenester i Midt-Norge

20.04.2017
Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer bedriftshelsetjenester til dagsseminarer i Trondheim og Ålesund.

Økende pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

20.04.2017
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Dette er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før.

Invitasjon til seminar: Transport og trygghet - ta styringen på oppdraget

04.04.2017
Velkommen til seminar om oppdragsgivers ansvar i transportoppdraget. Seminaret arrangeres hos Skatt øst i Oslo, den 3. mai 2017.

Jobber videre for en skadefri bygg- og anleggsnæring

21.03.2017
Nylig signerte partene i "Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring" en oppdatert versjon av charteret, og det er laget ny tiltaksplan for 2017-18.

Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen - seminar 6. april

17.03.2017
Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.

Lanserer ny registreringsløsning for data fra luftmålinger

16.03.2017
STAMI har i samarbeid med partene og tilsynsmyndighetene utviklet et nytt verktøy for å registrere data fra luftmålinger på norske arbeidsplasser.

Eldre nyheter
Nyhetsarkiv
Finn nyheter fra følgende kategorier:
Arbeidsrelatert sykdom
Arbeidstilsynet
HMS
Kampanje
Pressemelding
Publikasjon
Regelverk
Statistikk