Forbyr kvikksølv

02.01.2008
Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader. Regjeringen har derfor fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Blant annet vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt.

- Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene. Det finnes fullgode alternativer til kvikksølv i produkter, og derfor er det riktig å innføre forbud, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Begrunnelsen for forbudet er den risiko kvikksølv fra produktene kan utgjøre i miljøet. Det er derfor viktig å stanse all bruk av kvikksølv så langt som mulig.

Forbudet vil omfatte bl.a. tannfyllingsmaterialer (amalgam) og måleinstrumenter. Forbudet omfatter alle bruksområder som ikke gitt spesifikt unntak, eller som allerede er regulert. Det gjelder fra 1. januar 2008.

Det meste av kvikksølvutslippene i Norge kommer likevel fra kilder andre steder i verden, Norge er svært aktive for å få strengere internasjonal regulering av kvikksølv, både i EU og globalt.
- Det norske forbudet viser at vi gjør jobben hjemme. Det er et viktig signal til EU og andre land om at det finnes gode alternativer til kvikksølv, sier miljø- og utviklingsministeren.

  Kvikksølveksponering gir varige utviklingsskader hos barn. Kvikksølv hoper seg opp i maten, særlig i fisk, og utgjør derfor en trussel mot fisk som global matkilde. Kvikksølv transporteres over store avstander, langt fra utslippskildene. Også i Norge er det for mye kvikksølv i miljøet. Vi har i dag kostholdsråd som anbefaler at man ikke spiser for mye stor ferskvannsfisk og at gravide helt bør unngå slik mat. 

Se den nye forskriften her (regjeringen.no)