Se opptak fra frokostseminar: Teknologi og emosjonelle belastninger i helse- og sosialsektoren

13.09.2017
Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren? Se opptak fra frokostseminaret tirsdag 19. september.

 

Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Opptaket fra frokostseminaret deler kunnskap om hva innføringen av teknologiske hjelpemidler betyr for arbeidsmiljø og emosjonelle belastninger for helseansatte.

Innslag:

  • «Å skape gyldne øyeblikk. Hvordan teknologi kan bidra til en bedrearbeidshverdag» v/ Kristin Brandsæter, Tiller helse- og velferdssenter
  • «Erfaringer og kunnskap om helse- og omsorgsektoren fra tilsyn og forskning» v/ Edle Utaaker og Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet
  • «Emosjonelle krav og sykefravær i helse- og omsorgssektoren» v/ Anne Marthe Rustad Indregard, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)
  • «Erfaringer fra forebyggende arbeid i Risør kommune» v/ Per Christian Andersen, Risør kommune 

Se hele frokostmøtet her