Seminar: Arbeidsmiljø i serveringsbransjen

05.09.2017
Arbeidstilsynet i Midt-Norge og NHO Møre og Romsdal arrangerer seminar om arbeidsmiljø i Geiranger, Ålesund, Molde og Kristiansund. Første seminaret går i Geiranger 19. september.

 

Serveringsbransjen har sammensatte arbeidsmiljøutfordringer og vi ønsker å bidra til økt HMS-kompetanse i virksomhetene. Seminaret er ment å være et lavterskeltilbud og det stilles ingen krav til virksomhetene i forkant av påmeldingen.

Vi inviterer arbeidsgiver og verneombud, eventuelt ansattes representant, til en samling over tre timer med følgende temaer:

 • Ansettelsesformer, oppsigelser og arbeidsavtaler
 • Verneombud, hva er det og hvorfor skal alle ha det?
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidstid, herunder arbeidsplaner/vaktplaner og tidsregistreringssystem
 • HMS-system - Hva kan være arbeidsmiljøutfordringer i bransjen?


Tidspunkt

 • Geiranger: 19. september, kl. 09-12 (nærmere sted blir annonsert senere) 
 • Ålesund:  26. oktober, kl. 09-12 (nærmere sted blir annonsert senere) 
 • Molde: 31.oktober, kl. 10-13 (nærmere sted blir annonsert senere) 
 • Kristiansund: 14. november, kl. 10-13 (nærmere sted blir annonsert senere) 

Foreløpig program

 • 09.00-09.15: Arbeidstilsynet ønsker velkommen. Innlegg av NHO ved Sturla Dalhaug, «Tilsynets rolle og oppgaver»
 • 09.15-09.45: Arbeidsmiljøutfordringer i serveringsbransjen
 • 09.45-10.00: Pause
 • 10.00-10.45: Arbeidsavtaler og arbeidstid
 • 10.45-11.00: Pause
 • 11.00-12.00: Systematisk HMS-arbeid (medvirkning, verneombud og bedriftshelsetjeneste) Invitasjon til oppfølgingssamling 

Påmelding

Meld deg på seminaret ved å sende en e-post til: midt-norge@arbeidstilsynet.no

Påmeldingsfrist: 7 dager i forkant av seminarene.

Spørsmål om veiledningsdagen kan rettes til seniorinspektør Kjell Roger Jæger på tlf. 90 82 61 56, e-post kjell.roger.jaeger@arbeidstilsynet.no.