Ny forskrift om arbeidstid for avlastere

09.08.2017
Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskrift om arbeidstid for avlastere. Forskriften åpner for en utvidelse av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider som avlastere, slik at det er mulig å arbeide som avlaster i tillegg til en annen stilling i samme virksomhet.

 

Forskriften gjelder arbeid som oppfyller kommunenes plikt til avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven eller hjelpetiltak for barn eller barnefamilier etter barnevernloven. Det er et vilkår at avlastningen må skje utenfor institusjon og avlasteren må anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstid for avlastere

Etter forskriften kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale samlet arbeidstid på inntil 60 timer i løpet av sju dager, med mulighet for gjennomsnittsberegning med en øvre grense på 88 timer i løpet av en uke.

Forskriften gjør det også mulig for arbeidstaker å arbeide sammenhengende i inntil 56 timer etter avtale med arbeidsgiver. 

Se også:
Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

 

Omtaler