Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

27.06.2017
I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 %), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 %).

 

I denne utgaven av «Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister» finner du statistikk over meldingene som Arbeidstilsynet mottok fra landets leger i 2016. Statistikken viser hvilke diagnoser, yrker og næringer vi mottar flest meldinger om.

Nyhetsbrevet ser også på statistikken over arbeidsskadedødsfall i 2016. Så mange som 40 % av de omkomne var utenlandske statsborgere .

Les mer her:
Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 2 2017. (pdf)

 

 

 

 

Omtaler