Ny digital veileder til storulykkeforskriften

12.06.2017
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert en ny digital veileder til storulykkeforskriften på dsb.no.

 

DSB har samlet viktig informasjon om storulykkeforskriften og Seveso-direktivet i en egen digital veileder.

I veilederen finner du blant annet informasjon om hva storulykkevirksomhetene må gjøre, hvordan storulykkemyndighetene jobber for å følge opp virksomhetene og hvilke plikter norske myndigheter har etter Seveso-direktivet.

Det gis også spesiell informasjon til de som bor i nærheten av disse virksomhetene og til arealplanleggere i kommunene.

I veilederen er det linker til forskriften, direktivet og veiledninger. I tillegg er det linker til aktuelle nordiske myndigheters sider, til EU-relaterte sider og til aktuelle uhellsdatabaser som kan være nyttige.

Du kan lese den digitale veilederen her:

Storulykkeforskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og begrense konsekvensene slike storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn etter forskriften.

 

Nettressurser