Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring

29.05.2017
Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring i dag.

 

Endringene er i hovedsak begrunnet i behov for:

  • tydeliggjøring og presisering av gjeldende krav
  • forslag om å endre forskriftsbestemmelser slik at et stoffkartotek kan foreligge elektronisk og/eller på papir
  • forskriftsfesting av begrepet «alvorlig skadet» i arbeidsmiljøloven § 5-2


Omfattende forslag til endringer om dykking

Det forelås omfattende endringer i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - dykking.

Høringsfristen er 15. september og høringen er åpen for andre enn de som er nevnt i høringslisten.

Her finner du høringsdokumentene