Fagdag om varsling i Stavanger

26.04.2017
Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til en egen fagdag om varsling onsdag 31. mai 2017 i Stavanger.

 

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven har som formål å styrke ansattes ytringsfrihet i arbeidsforhold, å avdekke kriminalitet og å få sterkere vern av varslere. Vi som tilsynsmyndigheter opplever imidlertid at varslingsbegrepet er uklart og at det er behov for økt veiledning. Det er også et stort gap mellom hva varslere forventer fra offentlige tilsyn og hva tilsyn kan bidra med.

Nå inviterer vi til en egen fagdag for å gå nærmere inn på myndighetenes rolle og erfaringer med varslingssaker. Sissel Trygstad, forskningssjef i FAFO, presenterer rapporten Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og Per Terje Engedal, tidligere HMS-leder i Politi Vest, forteller sin historie som varsler. Det blir også samtaler med partene i næringen.

Hele programmet finner du her (.pdf)

Påmelding (ptil.no)

Praktisk informasjon

Tid

Onsdag 31. mai 2017 kl. 09.30-14.30

Sted

Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger

Arrangementet er gratis og inkluderer enkel lunsj.

Petroleumstilsynet har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å hente parkeringstillatelse i resepsjonen.