Økende pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

20.04.2017
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Dette er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før.

 

Flertallet av de besøkende kommer fortsatt fra Polen, etterfulgt av personer fra India, Tyskland og Litauen.

Servicesentrene legger til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det er etablert SUA i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kirkenes. Her behandles blant annet søknader om oppholdstillatelse, skattekort og meldinger om flytting, i tillegg til at de besøkende får informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.

Økning av henvendelser om arbeidsforhold

Rundt 3900 av de besøkende oppsøkte Arbeidstilsynets veiledere på SUA. Dette utgjør en økning på rundt 35 prosent fra 2015. Den typiske gruppen arbeidstakere som oppsøker Arbeidstilsynet på SUA kommer fra Polen eller Litauen og jobber i bygg- og anleggsbransjen. Mange jobber også i restaurant- og renholdsbransjen.

De som henvender seg til Arbeidstilsynet har ofte jobbet i Norge en stund, men kommer først til oss når de støter på problemer i arbeidsforholdet sitt og har spørsmål knyttet til lønn og arbeidskontrakten sin.

- Vi mener å se at useriøse arbeidsgivere bevisst rekrutterer arbeidstakere fra utlandet som har dårlig kunnskap om det norske arbeidsmarkedet fordi disse er lettere å utnytte. Det er viktig å gi disse arbeidstakerne god veiledning så tidlig som mulig i arbeidsforholdet sitt, slik at de ikke lar seg utnytte så lett, sier Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim Webb. SUA er en veldig viktig kanal for å fange opp denne gruppen arbeidstakere med forebyggende informasjon, sier Vollheim Webb. 

Nytt servicesenter i Trondheim

1. september 2016 åpnet det femte SUA-senteret i Statens Hus i Trondheim. Senteret har fire skrankeplasser, der Skatteetaten og politiet har to plasser hver, i tillegg har Arbeidstilsynet eget kontor for publikumshenvendelser.

SUA har i løpet av 2016 behandlet:

  • 7 419 søknader om oppholdstillatelse  
  • 17 923 EØS-registreringer  
  • 26 401 søknader om skattekort  
  • 10 283 flyttemeldinger 
  • 15 595 tildelinger av D-nummer
  • 3 917 henvendelser om arbeidsforhold
     

Se årsrapporten for mer informasjon. Årsrapporten kan lastes ned fra www.sua.no

Kontaktperson

Nettressurser