Jobber videre for en skadefri bygg- og anleggsnæring

21.03.2017
Nylig signerte partene i "Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring" en oppdatert versjon av charteret, og det er laget ny tiltaksplan for 2017-18.

 

Partene i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring består av representanter fra myndighetene, byggherrer, prosjekterende, utførende, arbeidstakerne og NTNU. 

Les mer og se den nye tiltaksplanen på Entreprenørforeningen bygg og anlegg sine nettsider