Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen - seminar 6. april

17.03.2017
Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.


Tema er helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen med fokus på støy, kjemisk helsefare, ergonomi og vibrasjoner.

Funn fra 1100 tilsyn de siste tre årene viser at det er behov for forbedringer i det systematiske HMS-arbeidet. Manglene dreier seg i stor grad om kartlegging av arbeidsmiljøet og tiltak for å redusere risiko.

Arbeidstilsynet ønsker å samle bedriftshelsetjenester og entreprenører når vi legger frem rapporten.

STAMI vil gi en oppdatert status på fagområdene støy, kjemisk helsefare, ergonomi og vibrasjoner som kan belyse hvorfor det er viktig å jobbe forebyggende og hvor bedriften bør prioritere tiltak for å fjerne risikofaktorer eller tilrettelegge arbeidet.

På seminaret vil også en entreprenør og en bedriftshelsetjeneste dele sine erfaringer og utfordringer. Siste post på programmet blir å diskutere veien videre sammen med dere som jobber i eller tett på bransjen.

Les mer og meld deg på via STAMIs nettsider