Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

15.03.2017
Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet.

 

Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. 

Les mer om hvilke krav som stilles på vår nye nettside om innkvartering


Omtaler