Årsrapport fra de regionale verneombudene

07.03.2017
Årsrapporten fra 2016 viser at de 12 regionale verneombudene har vært i kontakt med over 1500 virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold.

 

De regionale verneombudene erfarer at svært mange av virksomhetene de er i kontakt med, har et mangelfullt og lite systematisk HMS-arbeid.  

Årsrapport for ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold er klar. Den inneholder også styrets årsberetning, årsregnskap og utdrag av resultater fra spørreundersøkelse gjennomført i 2016. Årsrapportene fra de regionale verneombudene viser at det fortsatt er et stort behov for deres arbeid og veiledning med å styrke virksomhetenes vernearbeid og å bidra til at helse- miljø- og sikkerhetsforholdene er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Her kan du lese hele årsrapporten: http://hrr.rvofond.no/aarsrapport/2016/ 
 

Fire nye stillinger i 2017 

- Det er svært gledelig at et samlet fondsstyre på styremøte i desember 2016, var enige om at det er et behov for å styrke bemanningen med fire nye regionale verneombud og med det øke innsatsen mot virksomhetene i bransjene, sier fondsstyrets leder og regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast.

De nye RVO-ene vil primært jobbe i det sentrale Østlandsområdet hvor nær femti prosent av virksomhetene i bransjene er registrert. Ansettelse av nye regionale verneombud vil skje første halvår av 2017.

Positive resultater fra spørreundersøkelse 

Gjennom hele 2016 har virksomheter som har hatt besøk av regionale verneombud, blitt bedt om å svare på en spørreundersøkelse om deres erfaring etter besøket. Tilbakemeldingene fra virksomhetene er meget positive og nesten 80 % av virksomhetene har gitt toppkarakter 5 eller 6 i sin vurdering av totalinntrykk. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt i videreutvikling av RVO-rollen.

Nettressurser