Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

13.02.2017
Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015. Hovedmålet var et bredt og varig samarbeid mellom aktører i arbeidslivet og bedre koordinering mellom offentlige etater.

 

Arbeidslivskriminaliteten er på tross av intenst arbeid fra Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater blitt grovere og mer sammensatt. Økt koordinering og styrket informasjonsflyt mellom offentlige etater er viktige element i den nye strategien.

To nye sentre mot a-krim
De siste årene har regjeringen opprettet fem samlokaliserte sentre mot arbeidslivskriminalitet. Resultatene er gode: Flere kontroller er gjennomført, flere har måttet stanse arbeidet og flere kriminelle er sendt ut av landet. Som en oppfølging av budsjettforliket i Stortinget blir det nå etablert nye sentre i Bodø og Tønsberg. 

Les mer på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsterket-innsats-mot-arbeidslivskriminalitet/id2538623/