Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

02.02.2017
Rapportering av vold og trusler i arbeidslivet har økt de senere årene. Denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister tar for seg legemeldte skader som følge av vold og trusler på arbeid.

 

I årene 2005-2016 mottok Arbeidstilsynet 179 meldinger knyttet til vold og trusler. 32 arbeidstakere omkom som følge av voldsskade på arbeid i årene 2000-2014. Ser man bort fra terrorhandlinger dør i gjennomsnitt én arbeidstaker hvert år som følge av påført vold.

Les om vold og trusler i arbeidslivet, hvilke næringer som er utsatt og hvordan virksomhetene kan forbygge vold og trusler i siste utgave av nyhetsbrevet:

Omtaler