Europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader

16.01.2017
I 2017 gjennomføres et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier, utvidede sikkerhetsdatablader. I Norge vil Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomføre tilsynene.

 

Tilsynene gjennomføres hos både produsenter, importører, leverandører og brukere av kjemikalier.

Prosjektet hovedmål

  • Undersøke om informasjonen som kjemikalieprodusentene har sendt inn i en kjemikaliesikkerhetsrapport (CSR) i forbindelse med registreringen av kjemiske stoffer, finnes igjen i de utvidede sikkerhetsdatabladene.
     
  • Undersøke om virksomhetene oppfyller pliktene sine til informasjon i forsyningskjeden. Pliktene er avhengig av hvilken rolle virksomhetene har.
     
  • Undersøke om bruksbetingelser og risikohåndteringstiltak gitt i utvidede sikkerhetsdatablader er implementert i virksomhetene som har mottatt disse.

Informasjon om prosjektet finnes på det europeiske kjemikaliebyråets (ECHAs) nettside