Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

06.01.2017
Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

 

Oversikt over endringene i de ulike forskriftene

Vold og trussel om vold i arbeidslivet

Det er fastsatt nye regler om vold og trussel om vold i arbeidslivet, se tidligere nyhetssak

Presisering av krav til arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring

Det er foretatt en presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring ved å skille på opplæringskrav til minikraner og andre mobilkraner.

Endringen innebærer at minikraner med løftekapasitet til og med 2 tm skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring etter §§ 10-1 og 10-2, og at mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm krever sertifisert sikkerhetsopplæring etter § 10-3.

Reduksjon av grenseverdier for stråledosen for øyelinsen - ioniserende stråling

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 4-1 er endret for å harmonisere bestemmelser i strålevernlovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen.

Endringen innebærer at grenseverdien for stråledosen til øyelinsen reduseres fra 150 mSv per år til 20 mSv per år og at grenseverdien for stråledosen for øyelinsen reduseres fra 50 mSv til 15 mSv per kalenderår for lærlinger mellom 16 og 18 år som bruker strålekilder som ledd i sin utdanning.

Presisering i produsentforskriften – Sertifikat

Det er foretatt en presisering i produsentforskriften § 4-5 med krav til hvilken informasjon som skal fremgå av sertifikatet. Kravet om at sertifikatet skal inneholde opplysninger om «materialene» er endret til «materialtyper i lastbærende komponenter».

Presisering i forskrift om administrative ordninger – Krav til sertifiseringsorgan som skal utstede sertifikat etter produsentforskriften § 4-5

En presisering i forskrift om administrative ordninger § 7-3 er gjort for å tydeliggjøre kravet om akkreditering for sertifiseringsorgan som skal utstede sertifikat, samt utdype kravet til årlig kontroll.

 

For en fullstendig oversikt over endringene, se lenker til Lovdata:

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1857

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1856

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1858

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1860

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1837

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1859