Høring: Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

29.11.2016
Forslag til forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er sendt på høring av DSB i samråd med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

 

Høringen er en del av et forslag til fem forskrifter som er på høring for å gjennomføre fem harmoniserte varedirektiver.

Høringsfristen er 12. desember 2016.

Høringen finner du her (dsb.no)