Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet

18.11.2016
Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.

 

De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:

  • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler
  • arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
  • arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
  • virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid
     

De nye bestemmelsene, som trer i kraft 1. januar 2017, finner du her 

Endringsforskrift til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Endringsforskrift til Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler