Flest meldinger om hørselstap i 2012

14.05.2013
Arbeidstilsynet mottok i fjor 2762 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Det ble meldt om flest diagnoser knyttet til hørseltap, sykdommer i åndedrettsystemet, sykdommer i muskel- og skjelett og psykiske belastningslidelser.


Hele 68 % av meldingen i 2012 gjaldt hørseltap. Dette er en økning på 7 % fra 2011. Det er yrkene tømrer, bilmekaniker, elektriker og snekker som oftest meldes med hørseltap.  

Industri, bygg- og anlegg og forsvaret er næringene med hyppigste meldinger totalt sett.

Dette kan du lese mer om i årets første utgave av nyhetsbrevet «Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister».

Nyhetsbrevet gir en oversikt over legemeldte arbeidsrelaterte sykdommer i 2012:
Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 1 2013 (pdf)

Bygg og anlegg
I nyhetsbrevet kan du også lese mer om arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsnæringen som er en næring som Arbeidstilsynet har fokus på i de nærmeste årene.

Risikoen for skader er i denne næringen størst i forbindelse med byggearbeid, hvor næringsundergruppen oppføring av bygninger skiller seg ut med nesten 40 prosent av skadene. Arbeidstilsynet har også registrert at en 1/5 av de skadde er utenlandske statsborgere. Den vanligste ulykkestypen er fallulykker som står for nesten 1/3 av ulykkene.

Flest meldinger fra bedriftsleger
Av de 2072 meldingene som Arbeidstilsynet mottok fra leger i 2012, var hele 71 prosent fra bedriftsleger og 5 prosent var fra allmennleger. Selv om Arbeidstilsynet har registret en oppgang i antall meldinger er likevel en nedgang i antall leger som melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Det var i fjor 2 prosent av landets 20 000 yrkesaktive leger som sendte meldinger til Arbeidstilsynet.  

 

Omtaler