Nytt søknadsskjema for bruk av utenlandske kompetansebevis

23.04.2013
For å bruke utenlandske kompetansebevis for truck, kraner og masseforflyttingsmaskiner i Norge, kreves det tillatelse fra Arbeidstilsynet.


Det er utarbeidet et nytt skjema og en faktaside som gir informasjon om krav til opplæring, informasjon om hva søknaden må inneholde og hvilken type dokumentasjon du må legge ved søknaden.

Faktasiden og skjemaet vil bli oversatt til engelsk.

Strenge krav til opplæring ved bruk av farlig utstyr
Alle som arbeider med farlig utstyr i Norge skal ha dokumentert sertifisert sikkerhetsopplæring. Norge stiller av sikkerhetsmessige hensyn strenge krav til opplæring før man kan bruke slikt arbeidsutstyr. Søkeren må derfor dokumentere antall timer med teoretisk og praktisk opplæring som ligger til grunn for kompetansebeviset.

Omtaler