Stråling fra radon på arbeidsplassen

21.12.2011
Arbeidstilsynet har laget en veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen. Veiledningen har informasjon om helserisiko, lovkrav og hvordan arbeidsgiver går frem ved eventuelle målinger, kartlegginger og tiltak.

 

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i alle berg- og jordarter, og Norge er et av landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene. Verdens helseorganisasjon (WHO) har konkludert med at radon er den nest viktigiske årsaken til lungekreft. Radon har derfor stor betydning for folkehelsa.

Nasjonal strategi

Regjeringen lanserte i 2009 en nasjonal strategi med mål om at radonkonsentrasjonene skal holdes under gitte grenseverdier for alle typer bygg og lokaler. En av seks delstrategier omhandler radon i arbeidslokaler og har følgende målformulering:

Norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

Denne veiledningen er laget for å bidra til å nå dette målet.

Regelverk

Radon i inneluft er i dag regulert i blant annet arbeidsmiljøloven, strålevernloven, kommunehelseloven og plan- og bygningsloven. Veiledningen har informasjon om hvilke regler som gjelder for allmennheten generelt, og om arbeidsgivers plikter til å verne arbeidstakere mot radoneksponering.

Bestill eller laste ned veiledningen her:
Best.nr. 605 - Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Omtaler