Foreslår at Arbeidstilsynet skal godkjenne renholdsbedrifter

19.12.2011
En endring i arbeidsmiljøloven gjør at Arbeidsdepartementet i forskrift kan bestemme at virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet.

 

Hvis det blir stilt krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten godkjenning.

Endringen består i et nytt åttende ledd til arbeidsmiljøloven § 4-1:

«(8) Når hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier det, kan departementet i forskrift gi bestemmelser om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet, og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning. Når det stilles krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten godkjenning.»

Endringen trådte i kraft 16. desember 2011.

Les endringsloven her:
Lov av 16. desember 2011 nr. 58 om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover (lovdata.no)

Les arbeidsmiljøloven her:
Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (lovdata.no)

Omtaler