Færre HMS-forskrifter i arbeidsmiljøloven

07.12.2011
Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har derfor gjennomgått HMS-forskriftene til arbeidsmiljøloven, og Arbeidsdepartementet erstatter nå 47 av dagens forskrifter med seks nye.

 

Målet er å få til en bedre og mer helhetlig struktur og gjøre regelverket mer tilgjengelig. Forskriftene får virkning fra 1. januar 2013, slik at virksomhetene skal ha god tid til å bli kjent med disse.

Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i 2012. Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene.

Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk:

  • Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
  • Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
  • Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.

Forskriftene blir publisert på Lovdata.  

Nettressurser