Avvik i alle sertifiseringsorganene

04.11.2010
De som skal godkjenne andre, har mangler selv. Det viser revisjonen Arbeidstilsynet har gjennomført i landets syv sertifiseringsorgan i år. Samtlige har fått avvik.

 

Sertifiseringsorganene godkjenner rundt 600 virksomheter i Norge som driver med sakkyndig kontroll av farlig arbeidsutstyr, og rundt 300 virksomheter som driver med opplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.

Ivaretar sikkerhet

- Sertifiseringsorganene er en god og viktig ordning som bidrar til å ivareta sikkerheten i norsk arbeidsliv, og det er helt nødvendig at de som skal godkjenne andre har alt på stell selv, sier regiondirektør Arne Feragen i Arbeidstilsynet Midt-Norge.
Arbeidstilsynet har gjennomført revisjon for å kontrollere om sertifiseringsorganene driver i samsvar med forskrift om bruk av arbeidsutstyr. I tillegg har det vært viktig å starte en prosess for å få sertifiseringsorganene til å opptre mest mulig enhetlig og likt.
- Det er nødvendig og viktig med tett og god dialog mellom Arbeidstilsynet og det enkelte sertifiseringsorgan, sier Feragen.

Svekker habilitet

Revisjonene avdekket en rekke større og mindre brudd på regelverket som går på sertifiseringsorganenes sårbarhet, habilitet, tilbaketrekking av sertifisering og praktisk erfaring.

  • Fem sertifiseringsorgan har fått avvik på at de mangler prosedyrer, som gjør at de ikke er operative dersom noe uforutsett skulle inntreffe med nøkkelpersoner. Arbeidstilsynet krever at sertifiseringsorganene til enhver tid er operative, og fravær av slike prosedyrer gjør dem sårbare. De enkelte sertifiseringsorgan er små enheter, med få ansatte, hvor mange av retningslinjene og fremgangsmåtene for arbeidet de gjør, sitter i hodet på enkeltindivider.
  • Fem sertifiseringsorgan har fått avvik på at de selv er involvert i opplæringsvirksomhet eller sakkyndig virksomhet. Dette er virksomheter som sertifiseringsorganet selv skal godkjenne, og det er et klart brudd på kravet om at sertifiseringsorganets personale skal være upartiske og objektive.
  • Seks sertifiseringsorgan har fått avvik for manglende eller mangelfull fremgangsmåte for å trekke tilbake sertifiseringen. Arbeidstilsynet krever at sertifiseringsorganene har prosedyre for å oppheve og trekke tilbake sertifiseringen.

  • Alle syv sertifiseringsorganene har fått avvik på at de ikke har prosedyrer for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse. Arbeidstilsynet krever at personalet i sertifiseringsorganene skal ha tilstrekkelig praktisk erfaring med bruk av det arbeidsutstyret som de skal utpeke andre til å godkjenne eller drive opplæring i bruk av.

- Sertifiseringsorganene skal sikre liv og helse til flere hundre tusen arbeidstakere. Det skal ikke være tvil om habiliteten deres. De må ha tydelige fremgangsmåter for å trekke tilbake sertifisering, og de må til enhver tid være operative. Sertifiseringsorganene må derfor ha prosedyrer som gjør dem mindre sårbare enn de er i dag, sier regiondirektør Arne Feragen i Arbeidstilsynet Midt-Norge.


Sertifiseringsorganene Arbeidstilsynet har gjennomført revisjon i er:
•    ASAS Sertifisering AS
•    Nemko AS
•    UMB, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for matematiske realfag og teknologi
•    Norsk Sertifisering AS
•    Norsk Sikkerhet Sertifisering AS
•    Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
•    Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Kontaktperson

Omtaler

Nettressurser