Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager

Lov av 26.04.1947 nr. 1

Loven gir bestemmelser om åpningstider og arbeidstid på 1. og 17. mai. Videre reguleres spørsmålet om lønn og lønnstillegg ved arbeid på disse dagene.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via pekeren nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 26.04.1947
Sist endret 1. april 2003

Bestilling

Loven eksisterer så vidt vi vet ikke som særtrykk, og kan derfor ikke bestilles.

Nettressurser