Tobakksskadeloven

Bestillingsnummer 7525
Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Loven har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.

Det gis forbud mot reklame for tobakksvarer, import av varer som ikke er korrekt merket og salg av tobakk til personer under 18 år. Loven retter seg her mot importører, produsenter og forhandlere av tobakksvarer.

Videre gis regler om røyking i offentlige lokaler og transportmidler, arbeidslokaler og restauranter. Loven retter seg da mot eierne av lokalene eller de som disponerer dem.

Fulltekst

Loven er tilgjengelig i sin helhet via pekeren nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 01.07.1975

Sist endret

Sist endret 24. april 2013 med ikrafttredelse 1. juli 2014.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Tobakkskadeloven
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 7525
Sist trykket:
Type: Lov
Pris: 36.25 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Nettressurser