Denne siden på andre språk:

Ferieloven

Bestillingsnummer 7595
Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie

Ferieloven gjelder alle som utfører arbeid i annens tjeneste, med unntak av sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter. Loven kan delvis fravikes ved egne, skriftlige avtaler.

Loven gir bestemmelser om feriens lengde og når den skal avvikles. Det gis særlige regler for ferieavvikling i oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjeneste og ved arbeidskonflikter. Videre regulerer loven beregningen av feriepenger og utbetalingen av disse.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via pekeren nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 01.01.1990

Sist endret

1. juli 2014 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Ferieloven
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 7595
Sist trykket:
Type: Lov
Pris: 36.25 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema