Denne siden på andre språk:

Arbeidsmiljøloven

Bestillingsnummer 7544
Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven har som formål

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt.

Loven i fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via pekerne nedenfor:

Hjemmelsregisteret gir oversikt over forskrifter hjemlet i lovens ulike paragrafer. Vi gjør oppmerksom på at hjemlingen opprinnelig ble gjort i tidligere arbeidsmiljølov av 1977. Forskriftene hjemlet i denne er videreført av den nye loven.

Nærmere om virkeområdet

Det er fastsatt to forskrifter som presiserer arbeidsmiljølovens virkeområde:

Ikraftredelse m.m.

Loven ble fastsatt 17. juni 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Arbeidsmiljøloven
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 7544
Sist trykket:
Type: Lov
Pris: 92.5 inkl. mva.
Antall:

Se også

Regulerer tema

Last ned