Kalender

april 06

Seminar for bygg og anleggsbransjen

STAMIs lokaler, Oslo

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg og anleggsbransjen de siste tre årene.

april 25

Kan vi ivareta et godt arbeidsmiljø ved krevende omstillinger i petroleums- og verftsindustrien?

Ptils lokaler, Stavanger

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og NAV arrangerer i samarbeid et halvdagsseminar om arbeidsmiljø og HMS/IA-utfordringer knyttet til omstilling i petroleumsnæringen og verftsindustrien.