Seminar om arbeidsmiljø

Sted: Geiranger (nærmere sted kommer)
19/09 2017 kl. 09:00

Arbeidstilsynet i Midt-Norge og NHO Møre og Romsdal arrangerer gratis seminar om arbeidsmiljø i Geiranger 19. september.


Serveringsbransjen har sammensatte arbeidsmiljøutfordringer og vi ønsker å bidra til økt HMS-kompetanse i virksomhetene. Seminaret er ment å være et lavterskeltilbud og det stilles ingen krav til virksomhetene i forkant av påmeldingen.

Vi inviterer arbeidsgiver og verneombud, eventuelt ansattes representant, til en samling over tre timer med følgende temaer:

 • Ansettelsesformer, oppsigelser og arbeidsavtaler
 • Verneombud, hva er det og hvorfor skal alle ha det?
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidstid, herunder arbeidsplaner/vaktplaner og tidsregistreringssystem
 • HMS-system - Hva kan være arbeidsmiljøutfordringer i bransjen?

Foreløpig program

 • 09.00-09.15: Arbeidstilsynet ønsker velkommen. Innlegg av NHO ved Sturla Dalhaug, «Tilsynets rolle og oppgaver»
 • 09.15-09.45: Arbeidsmiljøutfordringer i serveringsbransjen
 • 09.45-10.00: Pause
 • 10.00-10.45: Arbeidsavtaler og arbeidstid
 • 10.45-11.00: Pause
 • 11.00-12.00: Systematisk HMS-arbeid (medvirkning, verneombud og bedriftshelsetjeneste) Invitasjon til oppfølgingssamling 

Påmelding

Meld deg på seminaret ved å sende en e-post til: midt-norge@arbeidstilsynet.no

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist: 12. september.

Spørsmål om veiledningsdagen kan rettes til seniorinspektør Kjell Roger Jæger på tlf. 90 82 61 56, e-post: kjell.roger.jaeger@arbeidstilsynet.no.